ΤΙΤΛΟΣ:
Νέα καινοτόμα σύνθετα προϊόντα από την ανακύκλωση γεωργικών απορριμμάτων και άλλων υλικών προερχόμενα από φυσικούς πόρους.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PHRESCO

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ6ΥΒΠ-00006

 

Η εκμετάλλευση της υπολειμματικής βιομάζας από διάφορες πηγές μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Σημαντικός κλάδος της οικονομίας που βασίζεται στην χρήση φυσικών πόρων είναι η βιομηχανία σύνθετων προϊόντων ξύλου (μοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητά κλπ).
Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη ξυλείας, ενώ αντίστοιχα λόγω του δυναμικού κλάδου της πρωτογενούς παραγωγής παράγουμε μεγάλες ποσότητες αγροτικών και θαλάσσιων υπολειμμάτων.
Αντικείμενο του έργου είναι η χρήση γεωργικών υπολειμμάτων και φύλλων Ποσειδωνίας (θαλασσίων αποβλήτων) σε εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας και συγκεκριμένα στην κατασκευή καινοτόμων σανίδων (πάνελ) νέας αισθητικής και βελτιωμένων ιδιοτήτων (πιο ελαφριές, χωρίς εκλύσεις φορμαλδεΰδης και με βελτιωμένες μηχανικές και ανθυγρές ιδιότητες) χρησιμοποιώντας συγκολλητικές ουσίες που έχουν ως βάση φυτικές πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν υπολείμματα από καλαμπόκι, ηλίανθο και βιομηχανική κάνναβη. Μετά την συγκομιδή του κύριου προϊόντος αυτών των φυτών μένουν σημαντικές ποσότητες βιομάζας οι οποίες σήμερα είναι αναξιοποίητες.
Συγκεκριμένα, από το καλαμπόκι μένει το στέλεχος, τα φύλλα και το εσωτερικό του σπάδικα, από τον ηλίανθο μένει το στέλεχος και από την βιομηχανική κάνναβη μένει το εσωτερικό ξυλώδες τμήμα του στελέχους. Τα υπολειμματικά αυτά υλικά θα χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση παρθένου ξύλου στη κατασκευή μοριοσανίδων πιο ελαφριών και με καλύτερες μηχανικές ιδιότητες από τις παραδοσιακές.
Ένας ακόμα φυσικός πόρος, ο οποίος είναι αειφόρα διαθέσιμος αλλά ανεκμετάλλευτος, είναι τα νεκρά φύλλα της Ποσειδωνίας (Posidonia Oceanica). 40-50 τόνοι ετησίως εκβράζονται στις ακτές της Μεσογείου και οδηγούνται για υγειονομική ταφή (Χ.Υ.Τ.Α.), καταστρέφοντας έτσι μια σημαντική πηγή βιομάζας και επιβαρύνοντας κρατικά κονδύλια για την συλλογή τους και για την πληρωμή προστίμων στην ΕU από την μη αξιοποίησή τους.
Τα φύλλα Ποσειδωνίας θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πλακών, οι οποίες στην συνέχεια θα επικολληθούν στις μοριοσανίδες δημιουργώντας νέες εξωτερικές επιφάνειες στο τελικό προϊόν.

Τελικός σκοπός είναι η κατασκευή ενός σύνθετου τριστρωματικού προϊόντος τύπου «σάντουιτς» όπου το εσωτερικό θα είναι μοριοσανίδα από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών και οι εξωτερικές επιφάνειες (επικάλυψη) θα είναι πλάκες από φύλλα Ποσειδωνίας.
Μια τέτοια τριστρωματική κατασκευή θα επιτρέψει να δημιουργηθούν σανίδες με νέες επιφάνειες πρωτότυπης αισθητικής και με βελτιωμένες επιφανειακές ιδιότητες (π.χ. ανθυγρότητα) οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα λιγνοκυταρρινούχα υλικά.
Για την κατασκευή όλων των τύπων σανίδων/πλακών του έργου θα χρησιμοποιηθούν νέες συγκολλητικές ουσίες από πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους του έργου. Τα τελικά προϊόντα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα εφαρμογών συμπεριλαμβανομένης της επιπλοποιίας, κατασκευές εσωτερικών χώρων, αλλά και χρηστικών αντικειμένων.
Η τεχνολογία και τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο έργο θα αυξήσουν την διείσδυση της αξιοποίησης της βιομάζας στην Ελλάδα και θα καλύψουν μια ανάγκη της αγοράς του κλάδου, για προϊόντα πιο ελαφριά, φιλικά στον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένα από υλικά που προέρχονται από πετροχημικές πρώτες ύλες, με βελτιωμένες ιδιότητες και νέας αισθητικής. Το προτεινόμενο έργο ανταποκρίνεται σε όλα τα παραπάνω, παρέχοντας αειφόρες λύσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και αξιοποιούν μια μεγάλη κατηγορία αποβλήτων σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας
Στόχοι του έργου είναι:
1. Να προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση και ορθολογική χρησιμοποίηση φυτικών υπολειμμάτων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
2. Να εισάγει στην αγορά νέα καινοτόμα προϊόντα κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανανεώσιμες υπολειμματικές πρώτες ύλες που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.