Θέση:
Συντονιστής και Επιστημονικός Υπέυθυνος Έργου:
Διεύθυνση:
Παπαδοπούλου Ηλέκτρα
Υπεύθυνη Ερευνήτρια CHIMAR HELLAS A.E.
info@phresco-project.eu
Τηλέφωνο:
+30 2310 424167
Αποστολή Email